• Piestové skúšobné stanice PP
    ...presnosť a výkon bez kompromisov
  • Stroje a zariadenia pre výrobu kanýl a lanciet
    ...od výroby trubky, cez brúsenie až po finálnu kontrolu
Kubické etalonážne zariadenia - Zvon
Kubické etalonážne zariadenia - ZvonBP
Kubické etalonážne zariadenie, ako
skúšobná stanica, sa používa na
overovanie domových membránových
plynomerov veľkostí G1,6, G2,5, G4, G6,
G10. Táto metóda skúšania je jednou z
najstarších a patrí medzi veľmi presné a
spoľahlivé metódy.
Presná valcová nádoba (zvon) je
ponáraná rovnomernou rýchlosťou do
kvapaliny pri plne vyváženom systéme,
čím vytláča presne definovaný objem vzduchu konštantným
tlakom a prietokom cez overované plynomery.
Porovnávaním objemu vzduchu vytlačeného nádobou s
objemom nameraným jednotlivými plynomermi pri
zohľadnení tlakových pomerov a teplôt sa zisťuje chyba
plynomerov, ktorých môže byť pri takomto meraní
zapojených 5÷6 kusov v sérií.
Oproti pôvodným zariadeniam sa toto líši systémom
riadenia a ovládania prostredníctvom PC. To umožňuje
nielen zvýšenie komfortu ale i presnosti merania, pretože
skúšky je možné vykonávať na rozdiel od klasických
zariadení tohto typu metódou letmého štartu. Zariadenie
môže pracovať v automatickom cykle s vyhodnocovaním
výsledkov na PC a tlačou protokolov o skúškach.
Táto metóda nie je natoľko produktívna, avšak je presnejšia
a spoľahlivejšia ako overovanie voči etalónovým
plynomerom, pretože je tu presne definovaný nemenný
objem na rozdiel od etalónových plynomerov, ktoré majú určitú neistotu merania a
reprodukovateľnosti. Môže sa preto používať aj ako etalónové zariadenie na overovanie
etalónových plynomerov.

Slideshow - otvoriť prezentáciu

Prílohy

20-002_kubicke_etalonazne_zariadenie_zvon_sk_sk.pdf kubicke etalonazne zariadenie zvon sk sk.pdf [611,74 kB]