• Piestové skúšobné stanice PP
    ...presnosť a výkon bez kompromisov
  • Stroje a zariadenia pre výrobu kanýl a lanciet
    ...od výroby trubky, cez brúsenie až po finálnu kontrolu

Na tomto mieste postupne uverejňujeme dokumenty v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - projekty EÚ


p.č. NÁZOV OBSTARÁVANIA DOKUMENT vo formáte PDF ZVEREJNENÉ

1


Výskum a vývoj súboru sofistikovaných zariadení
v spoločnosti JUSTUR, spol. s r.o.Výskum a vývoj súboru sofistikovaných zariadení
v spoločnosti JUSTUR, spol. s r.o.

4.7.2013
Výzva ÚVO 10.7.2013
Výzva ÚVO - redakčná oprava 1 10.7.2013
Dodatok č. 1 k Súťažným podkladom 22.7.2013
Výzva ÚVO - redakčná oprava 2 23.7.2013
ALUTEC - kúpna zmluva 18.11.2013
B+R automatizace - kúpna zmluva 18.11.2013
EMERSON - kúpna zmluva 18.11.2013
B+R automatizace - Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 06.05.2014