• Piestové skúšobné stanice PP
    ...presnosť a výkon bez kompromisov
  • Stroje a zariadenia pre výrobu kanýl a lanciet
    ...od výroby trubky, cez brúsenie až po finálnu kontrolu

SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na www.justur.sk sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.

JUSTUR s.r.o. nepožaduje žiadne Vaše osobné údaje, pokiaľ ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej s ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na stránkach www.justur.sk sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby, alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne len pre potreby JUSTUR s.r.o.. Zároveň vyhlasujeme, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.

JUSTUR s.r.o. ako prevádzkovateľ servera www.justur.sk využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby servera www.naj.sk, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje www.naj.sk.

JUSTUR s.r.o. Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí s ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.