• Piestové skúšobné stanice PP
    ...presnosť a výkon bez kompromisov
  • Stroje a zariadenia pre výrobu kanýl a lanciet
    ...od výroby trubky, cez brúsenie až po finálnu kontrolu

Profil spoločnosti

Spoločnosť JUSTUR s.r.o. Stará Turá bola založená v roku 1991 ako súkromná spoločnosť, ktorá sa dnes môže prezentovať aktivitami s celosvetovou pôsobnosťou a zamestnáva viac ako 70 ľudí.

V spolupráci našich vývojových konštruktérov, technológov, výrobných pracovníkov a renomovaných špecialistov z najrozličnejších oblastí priemyslu implementujeme naše optimalizované riešenia tak, aby sme komplexne spĺňali požiadavky našich zákazníkov.

Komplexnosť našich služieb je postavená na ucelenom procese počnúc projektovou prípravou, cez dizajnové spracovanie a realizáciu, až po montáž a oživenie zariadení u zákazníka s ich adaptáciou na priestorové dispozície a energetickú infraštruktúru vrátane zaškolenia obsluhy so zabezpečením záručného a pozáručného servisu.

Geografická poloha Starej Turej v srdci Európy, prepojenosť s diaľničnou infraštruktúrou v rámci Slovenskej republiky i Európy, nadväznosť na dlhodobú tradíciu vývoja a výroby špeciálnych strojov a zariadení, široká škála produktov a služieb, technologická vyspelosť, široká základňa vlastných odborníkov a špecialistov, naše bohaté skúsenosti v produkcii aj v obchode, kvalitné referencie, ekonomická i personálna stabilita – to sú najvýznamnejšie faktory, ktoré motivujú klientov po celom svete k spolupráci s nami. Našou odmenou im je za to komplexná starostlivosť, riešenia a dodávky, ktoré ich v ťažkej konkurencii posúvajú vpred a pomáhajú im dosahovať výnimočné obchodné výsledky pri aplikácii ich nových projektov.

Od svojho založenia sa JUSTUR zaoberá vývojom, konštrukciou a výrobou nasledovných produktov:

- skúšobné stanice pre overovanie vodomerov, prietokomerov a meračov tepla

- skúšobné stanice pre overovanie plynomerov

- zariadenia a technológie pre produkciu injekčných ihiel a lanciet

- zákazkové jednoúčelové stroje a zariadenia podľa špecifikácie zákazníka


Teší nás, že aj Vy ste prejavili záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou a veríme, že spoločne dokážeme pretaviť Vaše predstavy a očakávania do úspechu a rozvoja Vášho podnikania.